Redakcija

Nataša Salai
fotograf

Nataša Salai

Tremaroš, ali snalažljiva.
Obožava slatkiše i retro filmove.
Izražava svoju kreativnost preko kuvanja, fotografisanja i pravljenje nakita.
Želja joj je da ode u Kaliforniju.

Email: natasa.salai@nocturnemagazine.net